Bruggenwerk

Onlangs vierde Stichting Charité haar 20-jarig jubileum. Voor deze gelegenheid had men een groep zangers en musici uit Wit-Rusland uitgenodigd om in het hele land concerten te geven. Omdat het grootste deel van deze groep het Engels niet beheerst, werd ik als vertaler ingeschakeld.

De rol van een vertaler werd gedurende die week vergeleken met een brug. Een brug fungeert als instrument om twee delen met elkaar te verbinden; zo had ik de functie om twee groepen mensen met elkaar te verbinden. Een dankbare rol!

Ik had de gelegenheid om ervoor te zorgen dat de Wit-Russen hun vragen konden stellen, zodat ze onze cultuur beter konden begrijpen. Tegelijkertijd gaf ik de Nederlanders de kans om hun boodschap aan de buitenlandse gasten over te dragen.

Het was heerlijk werk om voor een week een brug tussen Wit-Russen en Nederlanders te zijn. Het is sowieso mooi werk om met het Russisch bezig te zijn. Bijvoorbeeld door het overdragen van de taal door het geven van cursussen. Daarnaast geniet ik van het diverse vertaalwerk wat ik voor bedrijven verricht; op deze manier kunnen Nederlandse bedrijven hun producten in Rusland aan de man brengen.

Wil je ook Russisch leren spreken? Heb je behoefte aan een vertaler? Ga naar www.uwkompas.nl en neem contact met mij op.