Uw Kompas in Wit-Rusland

Uw Kompas is breed inzetbaar! Begin mei heb ik een groep jongeren begeleid tijdens een werkreis in Wit-Rusland. Het was mijn taak om gesprekken en toespraken te vertalen van en naar het Russisch. Terugkijkend kan ik zeggen dat het een groot succes was! Het is een fantastische ervaring dat individuen en groepen met elkaar kunnen communiceren dankzij mijn kennis van beide talen en culturen.
Opnieuw werd de slogan van Uw Kompas waar: ‘Uw Kompas opent deuren naar het volk!’

Minsk, mei 2012 – Vertalen op locatie

Hoe gaat Rusland om met HIV-patienten?

De overheid dient zorg te dragen voor haar mensen, met name voor de zieken en zwakken in de samenleving. Het lijkt erop dat de Russische overheid deze taak op een andere manier invult; in onderstaande documentaire is te zien dat HIV-patienten niet voldoende kunnen beschikken over de benodigde medicatie. Ik vind het heftig om te zien dat de lokale overheden zich niet ten volle inzetten voor haar mensen. Het gevolg is dat deze mensen en hun kinderen lijden en geen uitzicht hebben op een betere toekomst. Lees verder

Situatie in Wit-Rusland

In Wit-Rusland zijn grote economische en politieke problemen. De prijzen zijn sinds mei van dit jaar met 60% gestegen, hierdoor is het voor ‘gewone’ burgers moeilijk geworden om te overleven. Daarnaast verzamelen zich wekelijks grote groepen mensen op het centrale plein van de hoofdstad Minsk om te demonstreren tegen de huidige politieke situatie van onrecht en onvrijheid. En wat doet de politie? Kijk naar het onderstaande filmpje en je ziet dat demonstranten met geweld worden opgepakt. Intussen scanderen ze ‘Vrijheid, vrijheid, vrijheid!’ Ze blijven hopen…